Kontakt: tel.: 045 2444 999 - informátor | e-mail: bs@upsvr.gov.sk | Úradné hodiny dnes: neúradný deň

Oznamy VIP

 

Oznamujeme návštevníkom stránky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, že
oficiálne stránky úradu sa od 1.3.2013 nachádzajú na www.upsvar.sk/bs

 

 

pracovisko Žiar nad Hronom

poštová adresa:
SNP 122, 965 01 Žiar nad Hronom
 

vedúca detašovaného pracoviska v Žiari nad Hronom,
vedúca úseku služieb zamestnanosti detašovaného pracoviska v Žiari nad Hronom

Ing. Daniela Kropilová
tel.: 045 2445 100
mobil: 0918 993 309
fax: 045 2445 109

 

 

vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny detašovaného pracoviska v Žiari nad Hronom

Ing. Dagmar Holendová
tel.: 045 2445 500